Nederlandse producten

Informatie voor tandartsen

Joosten & Smit tandtechniek acht het zeer belangrijk dat er in Nederland ambachten worden uitgeoefend. Helaas zijn inmiddels al vele branches, waaronder tandtechniek, naar lage lonen landen verhuisd waar mensen tegen een veel lager salaris dan in Nederland en vaak in wisseldiensten van 24 uur ‘op en af’ hun werk verrichten onder slechtere arbeidsomstandigheden dan de Nederlandse. Prijsdruk is hier de enige oorzaak van en helaas komt ook de persoonlijke aandacht hiermee in het gedrang.

Wij zien niet graag alle tandtechnische kennis uit Nederland verdwijnen. Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk en steeds meer mensen vragen zich af of zij de tandzorg wel moeten verzekeren. Er is zeker wat voor te zeggen de jaarpremie voor tandzorg en de eigen bijdrage af te wegen tegen de werkelijke kosten, vooral over een aantal jaren gerekend. Het zal niet voor iedereen gelden, maar wellicht is even sparen dan een goedkopere oplossing. Een gouden regel in dit verband is: verzeker niet wat je zelf kunt betalen!

Joosten & Smit tandtechniek vindt persoonlijke aandacht heel belangrijk en erg prettig om te geven. Overleg over bijzondere situaties hebben wij dan ook graag met u. Tenslotte maken wij een persoonlijk product waarbij we het van belang vinden uw wensen serieus te nemen, de producten zo natuurgetrouw mogelijk en direct goed passend te maken en op tijd af te leveren, zodat u er geen extra tijd aan hoeft te besteden.

Ook voor adviezen kunt u bij ons terecht; in het 30-jarig bestaan van Joosten & Smit tandtechniek – met de ruim 40 jaar tandtechnische ervaring van Wil Joosten – is al menig probleem opgelost.

Onder een Nederlands product verstaan wij daarom niet alleen het product, maar alles wat hiermee samenhangt.